Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions
       Första sidan | Undersökningar | Nyhetsbrev | Personlighetssanalys | Kontakt | Login
Turntable IT Solutions
 


Turntable IT Solutions affärsidé är att erbjuda företag och verksamheter i segmentet small business kompetenta och effektiva IT lösningar till priser som inte avskräcker. Målgruppen är kunder med små och medelstora verksamheter som söker effektiva IT lösningar för sin verksamhet men som anser de stora konsulterna alltför kostsamma.

Turntable IT Solutions erbjuder utveckling av informationssystem för både få- och fleranvändare. Vi utvecklar även Webblösningar med ASP eller PHP och mot databaser som Interbase, Sybase och MySQL. Vår inriktning är starkt kundanpassad och vi återkommer ofta till kunden under utvecklingsarbetet för att stämma av. Ett IT system skall finnas för användarna och verksamheten. Inte tvärt om. Det skall effektivisera och sänka kostnaderna och förbättra verksamhetens slagkraft. Användarna skall komma till tals under utvecklingen och bidra med synpunkter och känna att de aktivt bidragit med värdefull information.

Turntable IT Solutions erbjuder dessutom distribution och uppföljning av nyhetsbrev samt är specialiserade på att skapa och distribuera webbaserade undersökningar och uppföljning samt inledande analys.

Turntable IT Solutions erbjuder en webbaserade person-bedömningsmodell för användning vid rekrytering och karriärutveckling. Personlighetstesten, kallad IPT (Integrerat Personlighetstest), är baserad på en modell liknande OPQ32 men mer anpassad för det mindre till medelstora företaget. Testet lämpar sig även för arbetssökande som önskar göra ett "provtest" innan det skarpa testet i samband med anstälningsintervjun. Kostnaden för testet är en bråkdel av vad de större företagen inom personbedömning tar.  

Studenterbjudande hos Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions